„Amerykańska prowincja” 1977

Film zrealizowany w czasie rodzinnego rejsu (1976/77) po Wielkich Jeziorach daje ogląd wielkiego kraju jako zapomnianej przez świat prowincji. Do obrazów pustego miasteczka dołącza dźwięk syreny policyjnego radiowozu, który stwarza nastrój zagrożenia.

O autorze

Krzysztof Baranowski żegluje od 15 roku życia, ale zawodowo skończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera łączności (elektroniki), a po ukończeniu Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim wybrał ten drugi zawód.

Napisał 25 książek, zrealizował 50 filmów dokumentalnych, odbył dwa rejsy samotne dookoła świata. Zrealizował trzy projekty budowy jednostek żaglowych: „Poloneza” (14 m długości), „Pogorii” (47 m długości), „Fryderyka Chopina” (54 m długości). Pracuje nad budową kolejnego żaglowca dla młodzieży – „Polonii” (56 m długości).