„Jachting”„Jachting”«Яхтинг»

JACHTING 001

W roku 2005 przedsiębiorca-żeglarz, Darek Ostrowski, zaczął wydawać magazyn żeglarski „Jachting” i poprosił mnie, żebym go prowadził jako Redaktor Naczelny. Bawiłem się tym zajęciem przez pięć lat i w tym czasie miałem okazję promować innych żeglarzy. Z żeglowaniem było gorzej, więc kiedy reaktywowałem Fundację Szkoła pod Żaglami rozstałem się z magazynem, a wprowadzony przeze mnie ranking żeglarski pod nazwą JACHTSMEN ROKU przekształciłem w ŻEGLARZA ROKU.

JACHTING 001  

In 2005 an entrepreneur- sailor Darek Ostrowski started publishing a magazine “Jachting”. He offered me the position of the chef editor which I was fulfilling for 5 years. This job enabled me to promote other sailors but during this period I myself was not left with much time for sailing. Later when I reactivated the School Afloat Foundation I gave up my job for the magazine. Therefore the prize that I had introduced under the title of “Yachtsmen of a Year” was renamed as “Sailor of the year”.

JACHTING 001

    Im Jahre 2005 fing der Unternehmer und Segler Darek Ostrowski an, das Segelmagazin „Jachting” („Segelsport”) herauszugeben. Ich wurde gebeten, die Stelle des Chefredakteurs zu übernehmen. Damit vergnügte ich mich in den nächsten fünf Jahren und konnte dabei andere Segler fördern. Selbst segelte ich aber immer weniger. Als ich also die Stiftung „Schule unter Segeln“ reaktivierte, trennte ich mich von der Redaktion. Das von mir eingeführte Ranking „Jachtmann des Jahres“ („Jachtsmen Roku“) wandelte ich in den Wettbewerb “Segler des Jahres“ („Żeglarz Roku“) um.


JACHTING 001

 

В 2005 году предприниматель-яхтсмен, Дарек Островский, стал выпускать журнал «Яхтинг» и попросил меня вести его в качестве главного редактора. Этим делом я занимался пять лет, на протяжении которых предоставлялась возможность продвигать других мореплавателей. С хождением под парусом получалось хуже, поэтому, когда восстановился Фонд Школа под парусами, пришлось расстаться с журналом. Введенный мною рейтинг ЯХТСМЕН ГОДА я переименовал, назвав его МОРЕПЛАВАТЕЛЕМ ГОДА.

O autorze

Krzysztof Baranowski żegluje od 15 roku życia, ale zawodowo skończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera łączności (elektroniki), a po ukończeniu Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim wybrał ten drugi zawód.

Napisał 25 książek, zrealizował 50 filmów dokumentalnych, odbył dwa rejsy samotne dookoła świata. Zrealizował trzy projekty budowy jednostek żaglowych: „Poloneza” (14 m długości), „Pogorii” (47 m długości), „Fryderyka Chopina” (54 m długości). Pracuje nad budową kolejnego żaglowca dla młodzieży – „Polonii” (56 m długości).