Aktywność uczestników

   Dla sprawnego organizowania kursu wskazane jest, aby każdy uczestnik uzupełnił informacje o sobie. Do tego celu uruchomione zostaje forum zapoznawcze, nazwane TAWERNĄ PORTOWĄ. Tam należy wpisać ważne informacje o sobie, istotne dla współuczestników kursu, szczególnie tych z którymi będzie się dzieliło wspólny pokład. Chodzi głownie o podanie doświadczenia żeglarskiego, posiadanego stopnia i ilości przepłyniętych mil. Wskazane jest też podanie, po jakich akwenach pływaliście, jakie pełniliście funkcje. Wskazane jest też info o wieku oraz kierunku wykształcenia lub wykonywanego zawodu – co może być korzystne w żegludze, np. lekarz, informatyk czy mechanik. Po wejściu w lewej ramce w „uczestnicy” i znalezieniu swojego nazwiska można modyfikować swój profil podając dodatkowe dane, zaś tekst zamieszczony w ramce „opis” pojawiać się będzie pod nazwiskiem obok zdjęcia.

   Dobrym zwyczajem jest więc załączenie swojego rozpoznawalnego zdjęcia, a może też kiedyś będziecie chcieli spotkać się w realu? Ta informacja będzie istotna przy organizowaniu się Was w 4-5 osobowe załogi płynące w rejsie na poszczególnych jachtach. Wybór jachtów i dobór załóg odbędzie się w pierwszych tygodniach kursu w module głosowania. Sugerujemy także popróbowanie możliwości wspólnej komunikacji poprzez to forum, na które można wysłać dowolny tekst, obrazek czy nagranie i poprosić kogoś o odpowiedź lub komentarz. Zobaczycie jak reaguje system gdy pojawia się nowa informacja. Na tym forum nie przekazujemy informacji merytorycznych i zostanie ono po dwóch –trzech tygodniach zawieszone.

Każdy z uczestników powinien sprawnie posługiwać się komunikowaniem poprzez fora, które będą zakładane dla poszczególnych załóg. Innym forum, z którego będziecie otrzymywać informacje jest TABLICA OGŁOSZEŃ KADRY REJSU – tu komunikacja jest jednokierunkowa, od prowadzących do uczestników.

Kolejne forum to POCZTA BUTELKOWA-umożliwia ono zadanie dowolnego pytania, podzielenia się wątpliwością czy uwagą, odpowiedzi innemu uczestnikowi. Informacja z tego forum kierowana jest do wszystkich, zarówno do uczestników jak i prowadzących, odpowiadać mogą i swobodnie dyskutować także wszyscy, mający dostęp do kursu. Zazwyczaj po poruszeniu ciekawego tematu rozwija się interesująca dyskusja, wiele wnosząca do kursu. Także tu można składać ewentualne uwagi do prowadzenia kursu. Merytoryczna aktywność poszczególnych załogantów na tym forum będzie pozytywnie oceniana.

 FORA GRUPOWE otwierane dla każdego jachtu i nie są widoczne dla innych załóg, można więc w obrębie tego forum dyskutować w swoim gronie, jednej załogi. Szczegoplnie ważne przy uzgadnianiu odpowiedzi na zadanie skierowane do poszczególnych załóg.

 Wszystkie wpisy na forach są zachowywane przez system i można do nich łatwo wracać. Z doświadczeń poprzednio prowadzonych kursów meteo widzimy, że nie ma potrzeby tworzenia innych dróg komunikacji między uczestnikami, choć warto wymienić się telefonami i numerami skype’a.

Inną dostępną formą komunikowania się pomiędzy uczestnikami jest CZAT, jeśli w bocznej prawej ramce pojawia się czyjeś nazwisko obecnego na czacie można dołączyć się do dyskusji – proszę spróbować jak to działa. Zawsze można też napisać maila poprzez system do innego uczestnika czy prowadzącego. Wszystkie aktywności są rejestrowane przez system Akademii Nawigacji i wiemy, kto jak, ile i kiedy pracował.

Większość materiałów będzie przekazywana w formacie Adobe, oczywiście konieczna jest najnowsza wersja przeglądarki. Najbardziej zmiennym elementem rejsu będą pływy i przebieg procesów pogodowych odbywających się w Realu na obszarze naszej wirtualnej żeglugi, dlatego też od początku rejsu-kursu uczestnicy powinni obserwować warunki pogodowe -zarówno w miejscu przebywania waszego jachtu jak i na Atlantyku i w zachodniej Europie. Dla tego celu sugerujemy codzienne zapoznawanie się z numerycznymi prognozami stanu atmosfery.

O autorze

Krzysztof Baranowski żegluje od 15 roku życia, ale zawodowo skończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera łączności (elektroniki), a po ukończeniu Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim wybrał ten drugi zawód.

Napisał 25 książek, zrealizował 50 filmów dokumentalnych, odbył dwa rejsy samotne dookoła świata. Zrealizował trzy projekty budowy jednostek żaglowych: „Poloneza” (14 m długości), „Pogorii” (47 m długości), „Fryderyka Chopina” (54 m długości). Pracuje nad budową kolejnego żaglowca dla młodzieży – „Polonii” (56 m długości).