Publicystyka

Artykuły zamieszczane w różnych pismach („Polityka”, „Żagle”, „Jachting”) i na stronach internetowych.